diskusie z psychológmi

Zvieratá pomáhajú ľuďom

 

 

Spolunažívanie ľudí a zvierat siaha od pradávnych čias až do dnešných dní. Okrem úžitku prinášali ľuďom aj veľa potešenia. Psy, mačky, kone, vtáky - dnes aj mnohé iné druhy zvierat- sú priateľmi človeka.nepýtajú veľa, ale veľa dávajú. Ochranu, priateľstvo a veľmi často sú aj pomocníkmi v chorobe, či pri rôznych psychických problémoch. Tieto schopnosti zvierat sa dnes cielene využívajú práve tam, kde lekári nestačia. Povedzme si teda niečo viac o možnostiach, ktoré nám v tomto smere môžu poskytnúť najčastejšie využívané zvieratá.

Canisterapia - liečba psom.

Delíme ju na živelnú a riadenú.

Pod živelnou canisterapiou rozumieme bežný chov psa v rodine. Je spoločníkom človeka, uvoľňuje stres a napätie, pomáha starým ľuďom odstraňovať pocity osamelosti a depresie. Pomáha deťom učiť sa zodpovednosti, podporuje pohyblivosť, zlepšuje komunikačné možnosti. "Psíčkari" sa často navzájom poznajú, stretávajú sa pri prechádzkach a debatujú. To je v dnešných časoch, poznačených uzatváraním sa ľudí pred počítače, či televízori veľká devíza.

Riadená kanisterapia je pomoc iného charakteru. Je to pomoc zvieraťa iným, meniacim sa ľuďom v sprievode psovoda. Pes musí byť na takúto pomoc špeciálne vycvičený, veterinárne ošetrený a musí mať povahové vlastnosti, ktoré takúto činosť umožňujú. Pes musí byť pokojný, priateľský aj k cudzím ľuďom, nesmie reagovať agresívne pri náhlych zmenách pohybov a nesmie byť citlivý aj na možné drobné bolestivé podnety. Ide o to, že napríklad deti postihnuté mozgovou obrnou, autisti, či všeobecne ľudia s poruchami motoriky,  nedokážu vedome ovplyvňovať svoje správanie a tak môžu nechtiac zvieratko šklbnúť, udrieť, či zasiahnuť citlivé miesto. Musí byť poslušný a bezpodmienečne ovládať základné povely psovoda.

Psovodi s takto vycvičeným psom často navštevujú domovy dôchodcov, ústavy pre postihnutých ľudí, nemocnice, či detské domovy. Tam všade prinášajú vzrušenie, prebúdzajú záujem, úsmev, pomáhajú prekonávať strach, odstraňujú napätie.

Hladkanie zvieracej srsti prináša uspokojenie z dotyku, učí (najmä u postihnutých detí) cielene kontrolovať pohyby. Vo všeobecnosti zlepšujú aj imunitu, samozrejme v prípade, že nejde vyslovene o alergiu na srsť.

Felinoterapia - liečba mačkami.

Mačka, podobne ako pes je bežnou súčasťou ľudského spoločenstva. Na rozdiel od psa však ide o veľmi nezávislé zviera, ktoré v podstate nemožno vycvičiť, možno ho len viesť. Mačku nemožno prinútiť, aby bola s vami, keď vy chcete. Môžete si však byť istí, že keď budete mať ťažkosti, tak sa k vám pritúli. Je úžasným prostriedkom na odbúravanie stresu. Mačka intuitívne dokáže vystihnúť, ktoré miesto vášho tela má problém, zaľahne ho a lieči svojím teplom, prípadne aj vibráciami, ktoré vydáva pri intenzívnom pradení. Je zaujímavé, že  pri fyzických problémoch je nápomocnejšia než pes, ktorý od chorých ľudí bočí. Pri psychických problémoch je to naopak.

Aj mačka musí pre terapeutické účely spĺňať určité predpoklady. Podobne ako pes musí byť zdravá, priateľská k ľuďom, byť prirodzene zvedavá. Keďže mačka je zviera bytostne viazané na svoje domáce prostredie, musia klienti dochádzať za ňou. Naopak, so psom za chodí za klientom. Viac sa využívajú kocúriky, pretože mačka sa hára 4x do roka a v tom čase je menej prispôsobivá a navyše vydáva často zvláštne, nie každému príjemné zvuky.

U ľudí, ktorí sa boja zvierat, je lepšie začínať terapeutický proces s menším zvieraťom, teda mačkou a až neskôr pokračovať so psom. Tento postup je výhodný aj u ľudí, ktorí majú problémy s komunikáciou. Začnú v intímnjšom prostredí s mačkou a po určitom čase prejdú k psovi, ktorý vyžaduje prechádzky a tak sa prirodzene obnoví kontakt s okolitým svetom.

Hipoterapia - liečba koňom

Na Slovensku sa využíva už dlho, ale pre mnoho ľudí je to stále neznáma forma, možno však aj menej dostupná.

Liečebné účinky konského pohybu sú neoceniteľná najmä pri postihnutiach pohybového ústrojenstva. Pravidelný krok koňa, rytmické pohojdávanie zlepšujú rovnováhu, kocentráciu, obratnosť a celkovú kondíciu. V psychickej oblasti pomáhajú odstraňovať strach, zábrany, posilňujú sebavedomie, prispievajú k celkovej pohode. Zvyšujú schopnosť empatie (vcítenia), pretože nútia človeka rozumieť prejavom zvieraťa, poskytnúť mu lásku a opateru.

Hipológ je človek, torý vedie koňa pri terapii, dáva príkazy, koordinuje cvičebné úlohy. Kôň pre tento typ terapie musí byť tiež starostlivo vybratý a vycvičený. Musí byť trpezlivý. Najmä deti s mozgovou obrnou a poruchou hybnosti dosahujú veľké pokroky pri zlepšovaní pohyblivosti a s tým spojenej samostatnosti.

Hipoterapia je veľmi vhodná vhodná aj pri liečbe psychických problémov, ako je hyperaktivita u detí, agresivita, hystéria a hypochondria u všetkých vekových kategórií.

 

Všetko, čo som tu spomenula je len veľmi orientačný náčrt možnoastí, ktoými zvieratá ľuďom pomáhajú.

Najdôležitejšie zo všetkého,  je pochopenie našej súnaležitosti s prírodou v každej jej forme. Pochopenie, že ak jej dáme našu pozornosť, ochranu a lásku, mnohonásobne sa nám odmení. Nie vždy je takéto pochopenie pravidlom.